Αρώματα Τροφίμων

 

 

 

 • Φυσικά αρώματα (Natural flavors)
 • Συνθετικά αρώματα (Synthetic Flavors)
 • Υγρά αρώματα (Liquid Flavors)
 • Αρώματα σε σκόνη (Powder Flavors)
 • Αρώματα ανθεκτικά στο ψήσιμο (Heat Stable Flavors)
 • Αρώματα για παραγωγή βουτύρου, κρέμας και σιροπιών (Flavors for production of  Butter, Cream and Syrup)
 • Αρώματα επικάλυψης (Masking Flavors)
  • Εφαρμογές : βιταμίνες, πρωτεΐνες, συμπληρώματα διατροφής (vitamins, proteins, dietary supplements)
 • Αρώματα για καπνό (Flavors for Tobacco)
 • Αιθέρια έλαια (Essential Oils)
 • Αρώματα κατά παραγγελία (Tailor made flavors)

Flavor applications

 • Beer: traditional beer, beers of character or fruit beers;
 • Alcoholic Beverages: liqueurs, spirits, cider, pre-mix, cocktails, alcoholic cocktail syrup, etc.
 • Non-Alcoholic Beverages: juice, lemonade, cordials, etc.;
 • Cereals: breakfast cereals or cereal bars;
 • Chocolate, Praline, and Marzipan;
 • Confectionery: hard or soft candy, chewing gum, marshmallow, etc.;
 • Ice cream, Sorbet and Water Ices;
 • Desserts: dairy desserts, fruit desserts, mousse, etc.;
 • Frying Oil or Fat;
 • Oil, Margarine and Vegetable Fat;
 • Raw Materials for Bakery, Ice Cream, etc.: compound, fruit preparation, and topping;
 • Cake-making: biscuits, cakes, sweet bread, confectioner’s custard, fillings, etc.;
 • Prepared Dishes: soup and any cooked dish (fresh, frozen or tinned);
 • Dairy Products: drinks, yogurt, white cheese, butter, etc.;
 • Non-Dairy Products: soya, rice, quinoa, etc.;
 • Pharmaceutical Products: syrups, food supplements, diet products, etc.;
 • Sauces and Condiments: mayonnaise-type sauce, salad dressing, flavored vinegar, flavored oils, etc.;
 • Sugars and Sweeteners: sugar, caramel, Stevia, and other sweeteners;
 • Tea and Coffee;
 • Other