Γαλακτοκομικά σε σκόνη

 • Γάλα Σκόνη (Milk Powders)
  • Πλήρες γάλα σκόνη FCMP (Full Cream Milk Powder)
  • Αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη SMP (Skimmed Milk Powder)
  • Στιγμιαίο πλήρες γάλα σκόνη IFCMP (Instant Full Cream Milk Powder)
  • Ορός γάλακτος SWP και αφαλατωμένο 40% - 90% (Sweet Whey Powder & Demineralized 40% - 90%)
  • Συμπύκνωμα πρωτεϊνών γάλακτος WPC 34%-80% (Whey Protein Concentrate)
  • Milk Protein Concentrate (MPC 50%-85%)
 • Milk Powder Blends)
  • Πλήρες γάλα σκόνη (ζωικά λιπαρά 6%/πρωτεΐνες 10-20%)  Full Cream Milk Powder Blends (milk fat 26/proteins 10-20%)
  • Μίγματα αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη (Skim Milk Powder Blends)
  • Μίγματα γάλακτος σε σκόνη εμπλουτισμένα με φυτικά λιπαρά (φυτικά λιπαρά 26%/πρωτεΐνες 10-24%) (Fat Filled Milk Powder Blends (vegetable fat 26/proteins 20-24%)
  • Στιγμιαία γάλατα σε σκόνη εμπλουτισμένα με φυτικά λιπαρά (φυτικά λιπαρά 26%/πρωτεΐνες 10-24%) Instant Fat Filled Milk Powder Blends (vegetable fat 26/proteins 20-24%)
 • Παράγωγα γάλακτος (Other Milk Derivatives)
  • Permeate Milk & Whey Powders
  • Λακτόζη 100 - 200 mesh (Lactose)
  • Γιαούρτια σκόνη (Yoghurt Powders)
  • Υποκατάστατα κρέμας (Creamers)
  • Casein (Rennet & Acid)
  • Caseinates (Sodium & Calcium)
  • Buttermilk Powder
  • Πούδρα καραμέλας (Powder Caramel)