Προϊόντα αυγού σε σκόνη

  • Πλήρες αυγό σκόνη (Whole Egg Powder)
  • Αυγό κρόκος σκόνη (Egg Yolk Powder)
  • Ασπράδι σε σκόνη - Αλβουμίνη (Egg White Powder Albumen standard)
  • Κρυσταλλική Αλβουμίνη (Crystal Egg White Albumen)
  • Κατά παραγγελία μίγματα αυγού (Egg Powder blending tailor made)

Η Zouras Farm είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη πτηνοτροφική εταιρεία του κλάδου αυγού στην Ελλάδα και η μοναδική βιομηχανία προϊόντων αυγού σε σκόνη στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Βασισμένη στην παράδοση πλέον 70 ετών και στις μοναδικές παραγωγικές δυνατότητες, τον επαγγελματισμό και τα αποδεδειγμένης υψηλής ποιότητας προϊόντα, η Zouras Farm είναι επιλεγμένος συνεργάτης μεγάλων ντόπιων βιομηχανιών αλλά και αγορών του εξωτερικού.