Προϊόντα Κακάο

Πλήρης συλλογή από συμβατικές και μονοπικοιλιακά προϊόντα κακάο.

Κακάο Σκόνη

 • Πούδρα Κακάο Φυσικό 10-12% (Cocoa Powder Natural)
 • Πούδρα Κακάο Αλκαλοποιημένο 10-12% (Cocoa Powder Alkalized)
 • Πούδρα Κακάο Αλκαλοποιημένο Βενεζουέλας 10-12% (Cocoa Powder Alkalized Single Origin Venezuela)
 • Πούδρα Κακάο Αλκαλοποιημένο 10-12% (Cocoa Powder Alkalized Black)
 • Πούδρα Κακάο Αλκαλοποιημένο 20-22% (Cocoa Powder Alkalized)
 • Πούδρα Κακαόμαζα (Cocoa mass powder)
 • Πούδρα Βούτυρο Κακάο (Cocoa butter powder)

Παράγωγα Κακάο

 • Μονοπικοιλιακοί Κόκκοι Κακάο (Single Origin Cocoa Beans)
 • Μονοπικοιλιακή Κακαόμαζα (Single Origin Cocoa Liquor)
 • Μονοπικοιλιακό Βούτυρο Κακάο (Single Origin Cocoa Butter)
 • Μονοπικοιλιακές Μύτες Κακάο (Single Origin Cocoa Nibs)