Φυτικά Λιπαρά 100% για Βιομηχανία

  • Υποκατάστατα Βουτύρου Κακάο (CBS - Cocoa Butter Substitutes) (melting point 33-35°C)
  • Υδρογονωμένα Φοινικοπυρηνέλαια (HPKO - Hydrogenated Palm Kernel Oil Fats) (melting point 38-41°C)
  • Καρυδέλαιο (RBD - Coconut Oil) (melting point 23-29°C)
  • Φοινικέλαιo (Palm Oil) (melting point 32-38°C)
  • Λιπαρά για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις (Special Use Fats)

 

 

 

Μάθετε περισσότερα για το μοντέλο διακίνησης Ά υλών RSPO...