Υπηρεσίες Brokering & Agency

  • Μέσα από τις Υπηρεσίες Προμηθειών που παρέχει η Ciento Luna, οι πελάτες μας μπορούν να μεταφέρουν σε μας ορισμένες δραστηριότητες έρευνας αγοράς και διαχείρισης προμηθειών τους. 
  • Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του συνολικού κόστους προμηθειών Ά υλών και την επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας. Μέσω των έμμεσων Υπηρεσιών Προμηθειών οι πελάτες μας ελαχιστοποιούν τα κόστη προμηθειών και μεγιστοποιούν τα κέρδη τους.
  • Συνεργαζόμενοι με τους Παραγωγούς και τους Πελάτες, η Ciento Luna δρα σαν ένας έμπιστος συνεργάτης διευκολύνοντας ομαλές, επικερδείς και αξιόπιστες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων. Ο ρόλος του επιχειρησιακού κόμβου, αναδεικνύει τη Ciento Luna σαν ένα Στρατηγικό Συνεργάτη για τα εργοστάσια και τους εμπόρους/αντιπροσώπους.
Business Procurement Outsourcing Services

Υπηρεσίες Εισαγωγών/Εξαγωγών - Αντιπροσωπείες

Οι υπηρεσίες Εισαγωγών/Εξαγωγών που παρέχονται από τη Ciento Luna καλύπτουν όλες τις ανάγκες εξαγωγών για τις βιομηχανίες και εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις περιοχές δραστηριοποίησης (Πολωνία, Βαλκάνια και Ιταλία). Εστιάζουμε σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών που υποδεικνύονται από τους συνεργάτες μας διευκολύνοντας της επιχειρηματικές σχέσεις και την αύξηση των πωλήσεων. Μοναδικός συνεχής στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη κτίζοντας μόνιμες και ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Προμηθειών για Ά ύλες τροφίμων με εξειδίκευση στη Ζαχαροπλαστική και την Αρτοποιία, περιλαμβάνει :

  • Έρευνα αγοράς
  • Ανάλυση ανταγωνισμού
  • Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών προϊόντων
  • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων (ανταγωνισμού)
  • Νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά
  • Καλύτερη ποιότητα προϊόντων
  • Μειωμένες τιμές

Υπηρεσίες Κλαδικών Εκθέσεων

Με τις Υπηρεσίες Κλαδικών Εκθέσεων που παρέχει η Ciento Luna, οι πελάτες θα είναι πάντα ενημερωμένοι με τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς στους κλάδους Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας με την εισαγωγή νέων ιδεών για τους πρωτοπόρους.

Προσωποποιημένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας διαφοροποιούν τη Ciento Luna ενισχύοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανολογικού Εξοπλισμού για Ζαχαροπλαστική, Μίγματα και Παγωτό

Οι συμβουλευτικές Υπηρεσίες για εξειδικευμένα μηχανήματα για τον τομέα Ζαχαροπλαστική & Αρτοποιίας, διαχειρίζονται τις εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών διευκολύνοντας τη επικοινωνία με αξιόπιστους και πρωτοποριακούς κατασκευαστές μηχανημάτων στην Ευρώπη και αλλού. 

Υπηρεσίες προώθησης και Marketing

Οι υπηρεσίες Προώθησης και Marketing που παρέχονται από τη Ciento Luna στις περιοχές της Πολωνίας, της Ιταλίας και των Βαλκανίων για τις βιομηχανίες/συνεργάτες, διευρύνουν τις αγορές στόχους και αυξάνουν τις πωλήσεις συμβαδίζοντας με τις στρατηγικές επέκτασης και Σχεδιασμού Marketing. Τέλος παρέχονται υπηρεσίες Σχεδιασμού Web Site και προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων (social media).

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες για τη Βιομηχανία Τροφίμων

Η Ciento Luna παρέχει εξειδικευμένες Υπηρεσίες για τη Βιομηχανία Τροφίμων με σκοπό την κάλυψη ειδικών εξατομικευμένων αναγκών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή τη βελτίωση των υπαρχόντων γραμμών παραγωγής.

Για πληροφορίες


Εγγυόμαστε τη αγαστή συνεργασία μεταξύ αξιόπιστων προμηθευτών και πελατών, διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές σχέσεις