Ελληνικά Μίγματα

Μίγματα κατά παραγγελία

Μπορούμε να κάνουμε για σας τις δικές σας συνταγές μιγμάτων (με διασφάλιση εμπιστευτικότητας και αποκλειστικότητας), ακόμη και με δικά σας υλικά. 

Επίσης για την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ή/και να παράξουμε Private Label & Tailor made products.

Τέλος μπορούμε να αναζητήσουμε από οίκους του εξωτερικού (κατόπιν συμφωνίας ποσοτήτων και χαρακτηριστικών), αποκλειστικά προϊόντα On Denand.