Μηχανήματα Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

Μηχανήματα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής και πλήρεις γραμμές παραγωγής για αρτοβιομηχανίες και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής από την πρωτοπόρο ιταλική εταρεία Pietroberto s.r.l.