Προϊόντα Αυγού

Προϊόντα αυγού σε σκόνη

 • Πλήρες αυγό σκόνη (Whole Egg Powder)
 • Αυγό κρόκος σκόνη (Egg Yolk Powder)
 • Ασπράδι σε σκόνη - Αλβουμίνη (Egg White Powder Albumen standard)
 • Κρυσταλλική Αλβουμίνη (Crystal Egg White Albumen)
 • Κατά παραγγελία μίγματα αυγού (Egg Powder blending tailor made)

Προϊόντα αυγού υγρά

 • Ολόκληρο αυγό υγρό (Whole Egg Liquid)
 • Ασπράδι αυγού υγρό (Egg White Liquid)
 • Κρόκος αυγού υγρός (Egg Yolk Liquid)
 • Κρόκος αυγού υγρός 11% αλάτι (Egg Yolk Liquid 11% Salt)
 • Κρόκος αυγού υγρός 11% ζάχαρη (Egg Yolk Liquid 11% Sugar)
 • Ομελέτα υγρή Ho.Re.Ca (Omelette  Liquid Ho.Re.Ca.)

Φρέσκα Αυγά

 • Φρέσκα αυγά μικρά (Fresh Eggs Small)
 • Φρέσκα αυγά μεσαία (Fresh Eggs Medium)
 • Φρέσκα αυγά μεγάλα (Fresh Eggs Large)
 • Φρέσκα αυγά μεγάλα (Fresh Eggs Extra Large)